ഈ ശക്തികൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക

   

മഹാദേവൻ ആകുന്നു കൂടെ കൈലാസത്തിൽ പാർവതി ദേവിയുമായി കുടുംബം ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു തന്റെ ഭക്തരെ എവരെയും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെ കാണുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് സന്തുഷ്ടനാകുന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഭഗവാൻ പ്രസന്നനാകുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന.

   

പരമശിവൻ ലളിതമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് തന്റെ ഭക്തർക്ക് മാത്രമല്ല തന്റെ ഭക്തർ ആർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് കേൾക്കുകയും ആഗ്രഹം നടത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു പരമശിവനെ നിത്യവും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ വന്നുചേരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കും ഒരു പ്രകാശം എപ്പോഴും വന്ന ചേരുന്നതാകുന്നു ഇതുവരെ കാണുന്ന.

   

മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ഇത് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോസിറ്റീവായ ഊർജ്ജം വന്ന് ചേരുന്നതിനാൽ നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അതായത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു സംരക്ഷണം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ.

   

അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ പ്രഭാവലയം കാത്ത് രക്ഷിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും പല വ്യക്തികൾക്കും ഇത് അനുഭവമുള്ള കാര്യം തന്നെയാകുന്നു പല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം അഥവാ പ്രഭാവലയം തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Classic Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *