വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി ഈ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ

   

അതുകൂടാതെ ഇത് ബ്രെയിൻ ഫങ്ക്ഷൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെതന്നെ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഗാർലിക് പറയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാം പോലെ അടിയുന്ന കൊഴുപ്പടിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഗാർലിക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്ന് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിന് പണ്ടുകാലത്ത്.

   

ഈ ഒരു ഗാർലിക്ക് പലരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പലരും വളരെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെതന്നെ ഈജിപ്ഷൻ. കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ അമിതമായ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഗാർലിക് വളരെ നല്ലതാണ് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം.

   

ആൾക്കാർക്കും സിസ്റ്റോളിക് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ നല്ലതുപോലെ ഗാർലിക് എക്സ്ട്രാക്ട് കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഗാർലിക് സപ്ലിമെന്റ് നല്ലതുപോലെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു മണമുള്ളത് സൾഫർ കണ്ടന്റ് ഗാർലിക്കൽ.

   

കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേകതരം മണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡയറിയിൽ സൾഫേറ്റ് ആണ് പ്രശ്നങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ടുമാണ് നല്ലത് സഹായിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *