ജീവിതശൈലിലെ അസുഖങ്ങൾ മാറാനായി ഇതുമാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി

   

അരിയും ഗോതമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പണ്ടുകാലങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മില്ലറ്റ് അതായത് ചെറുതായീങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ ഗോതമ്പ് അരീ പോലെയുള്ള മാറുകയും തുടർന്ന് മില്ലറ്റ്സ് അതായത് ചെറുദാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായ പഠനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരവും പോഷക ഗുണങ്ങളും.

   

ഉള്ളത് ചെറു ധാന്യങ്ങൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും പിന്നീട് വീണ്ടും അവർ അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും മില്ലറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടാവും ഗോതമ്പിനെ പോലെതന്നെ ധാന്യ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുതാന്യങ്ങൾ ആണ് ഇത് പല വെറൈറ്റിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ നിത്യേനയുള്ള ഒരു നേരമെങ്കിലും ഉപയോഗം.

   

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ അകറ്റാനും നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ആരോഗ്യപരമായി തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഒക്കെ സഹായകമാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പല ടൈപ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പേൾ മില്ലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് മലയാളത്തിലുള്ള പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പംമെന്നാണ് പഴയ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും.

   

അതുപോലെ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരും ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉപയോഗരീതിയെക്കുറിച്ചും ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോന്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധാന്യമാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : beauty life with sabeena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *