കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും

   

ഇത്രയും അധികം ബ്ലോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ പലതരം ഭീകരാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂല കാരണമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ. കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോഷകമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ അധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം.

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് അതിന്റെ ഒരു പൂർണ വർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂസ് കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധശക്തിക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ ചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ.

   

നമ്മുടെ മെമ്മറി നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിനെയും വെറുപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും വ്യക്തികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ. കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ജീവന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നല്ല.

   

കൊഴുപ്പിന്റെ അത്യാവിശ്യം തന്നെയുണ്ട് കാരണം തീരെ കുഴപ്പമില്ല. കട്ട് ചെയ്യുന്ന പലതരം കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ തന്നെ അമിതമായി നമ്മുടെ മസിൽ മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരുതരം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *