മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ

   

ഗരുഡപുരാണ പ്രകാരം ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മരണവീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചേഷ്ടകളിലും ഒക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു മരണവീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരണവീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

   

എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്തോളം കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് വരെ ആ ആത്മാവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മരണവീട്ടിലോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്നില്ല നമ്മളുടെ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ.

   

നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള പൊതിയിലോ ഭക്ഷണം മരണവീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉചിതമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോവാനായിട്ട്എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണമിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

അത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദനീയമല്ല അതൊരു വലിയ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വലിയ ദോഷമായിട്ട് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *