ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷത്തുകൾ

   

നമ്മുടെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു ശീലമാണ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കേണ്ടതിന് ചില സമയക്രമങ്ങൾ ഒക്കെ എന്ത് സമയം തെറ്റി കഴിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വെറുംവയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതും ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ചില അവസരങ്ങളും ദോഷകരമായിട്ട് ശരീരത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്.

   

നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പോഷകരമായ അതുമാത്രമല്ല. ഹൃദയസംബന്ധപരമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതല്ലാത്തിനും ഉപരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഈ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.

   

അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനവുമായിട്ട് ചേർന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന അണുബാധകളെ ചെറുത്തുനിൽക്കുന്നതിനും ഗ്രീൻപീലി അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹായിക്കും വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ശീലമല്ല എന്നാണ് പല വിധത്തിൽ. വെറും വയറ്റിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത്.

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർജലീകരണം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ. അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Home tips by Pravi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *