ഷുഗർ 300 ൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എളുപ്പവഴികൾ

   

സ്നേഹ രോഗികളുടെ ഭക്ഷണരീതിയെക്കുറിച്ചും പ്രമേഹരോഗികൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണ പ്ലാനിനെക്കുറിച്ചും ഡയറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമാവധി വീഡിയോ പൂർണമായിട്ട് കാണുക സാധ്യതയുള്ള ആളുകളും പ്രമേഹ രോഗികളായ ആളുകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും.

   

ഇത് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും അതിന്റെ മരുന്നിന്റെ ഡോസ് കൂട്ടി വരാതെ ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കൂട്ടിവരാതെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് രോഗികൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. രണ്ടാമത്തേത് വ്യായാമം എക്സസൈസ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത്.


പ്രമേഹത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വ്യായാമവും ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഇത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഉപയോഗം കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനും ഇത് പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനും.

   

പ്രമേഹരോഗികളായ ആളുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുമായി നാം ഭക്ഷണരീതിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം എന്നു പറയുന്നത് അരിഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും. ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക അതിനുപകരം ആയിട്ട് അരിഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏതായിട്ട് വെള്ള അരിക്ക് പകരം കുത്തരി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ റൈസ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Healthy Dr

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *