സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

   

ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മിനിറ്റിലും കോടിക്കണക്കിന് തലച്ചോറിന്റെ കോശങ്ങളാണ് നശിച്ചുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പണ്ടുകാലത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാത്രമായിരുന്നു.

   

ചെയ്തിരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതിയാണ് തെറാപ്പി അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലോക്ക് ഇൻജെക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇല്ലാതാക്കുകയും ഈ കോശങ്ങളെ തിരിച്ച് ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതുവഴി രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും അത് മാത്രമല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചികിത്സാരീതിയിൽ വിധേയമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട.

   

കാര്യം അതിനായി സി ടി സ്കാൻ സൗകര്യവും ത്രോട്ടിക് തെറാപ്പി സൗകര്യവും ഫുൾടൈം ന്യൂറോളജി ഡോക്ടർ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗിയെ എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്സ് അഥവാ മുഖം ചെറിയൊരു വശത്തേക്ക് കൂടി പോവുക സംസാരിക്കുമ്പോൾ.

   

കുഞ്ഞപ്പു വരുക കണ്ണൂർ വശം തൂങ്ങിക്കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ചിരിഞ്ഞുപോവുക ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വശം മുഴുവൻ തരിപ്പ് തോന്നുക പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീച്ച് അതായത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാക്ക് കിട്ടാതെ ആവുക കുറഞ്ഞത് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : EasyHealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *