ബ്രാഹ്മ മുഖൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ

   

അമിതമായാൽ ദോഷം തന്നെയാണ് ഉറക്കം അധികമായാൽ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാനും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അമിതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നതിലൂടെ വന്ന് ചേരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉത്തമം അല്ലാത്തപക്ഷം പെട്ടെന്ന് വാർദ്ധക്യം സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയം ഏതാണ് എന്നും ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ഈ സമയം അറിയാതെ ഉണരുന്നതിന്റെ സൂചനകളെ കുറിച്ചും.

   

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു. പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ എട്ടു പ്രഹരങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം പകലും നാലെണ്ണം രാത്രിയും വരുന്നോ ഇത് രാത്രി പ്രധാനവും നാം ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സമയം രണ്ടാമത്തെ പ്രഹരമാണ് ഇത് രാത്രി 9 മണി മുതൽ 12 മണി വരെയാകുന്നു ഈ സമയം ഉറങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും.

   

ശുഭകരം ഈ സമയം ഉറങ്ങുന്നതിലൂടെ അന്നേദിവസം ആവശ്യമായ വിശ്രമം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രാത്രി 10 കിഴക്കുവാന്‍ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നാൽ ഇതിന് സാധിക്കാത്തവർ രാത്രി 12 മണിക്ക് മുൻപാകെങ്കിലും ഉറങ്ങുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

   

അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല ഇനി രാത്രിയുടെ അവസാന പ്രഹരമാണ് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി മുതൽ 5 മണി വരെ വരുന്ന സമയം ഉറക്കം ഉണരുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയമാണ് ഈ സമയം എന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണ മൂർത്തം എന്നും അമൃതകാലം എന്നും പറയുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *