ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നുമില്ലാതെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നുമില്ലാതെ പല്ലു വെളുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി മാർഗം

   

നമ്മളെ പല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കളർ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കളയാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

   

നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ പദ്ധതിയാണ് പകുതി എടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും.

   

അപ്പൊ നമ്മൾ മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഈയൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോകുരുകൾ ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട്.

   

നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ അയച്ചുകൊടുക്കണം. കൊടുത്താൽ മതി പകുതി നാരങ്ങാ എത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് നല്ല രീതിയിൽ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Malayali Corner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *