ഈ സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാൻസർ വരും

   

സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഓരോ വർഷവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് തടയാൻ കഴിയും എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ ക്യാൻസർ പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മൂലമാണ് ഈ കൂടുതലും സ്ത്രീകളിലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ സ്ത്രീകള് ഓരോ സ്ത്രീ വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.

   

ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ ഒരു ക്യാൻസർ വരുന്നത് പ്രധാനമായും അണുബാധ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻസർ വരുന്നത് മൂത്രഭാഗത്തുണ്ടാകും ഡിസ്ചാർജ് വെള്ളപോക്ക് അതേപോലെതന്നെയാണ് ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലായി പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പും പ്രതിരോധം മരുന്നുകൾ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ്.

   

അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ക്യാൻസർ പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ അധികബോധം കാണിക്കാറില്ല പ്രധാനമായും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെയാണ് ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അതായത് ഇൻഫെക്ഷനുകളും മറ്റും വന്നതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളിലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത്.

   

ഈ സർവിക്കൽ കാൻസർ പ്രധാനമായും വരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് പറയുന്നത് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെതന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരായ ലൈംഗിക ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ തുടങ്ങിയവരെ കാണാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *