വീടുകളിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

നാം ഏവരും വിളക്കുകൾ കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് സർവ്വ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരാനായി വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. ലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായും ആ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ച തന്നെയാണ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ ഏറെ നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തിരിയിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അല്ലാത്തപക്ഷം.

   

അത് നമുക്ക് ദോഷകരമായി ഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു തിരിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വളരെയേറെ ദോഷകരമാണ് രണ്ടു തിരിയിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ശുഭകരമായ നിൽക്കുന്നത് അറിയാത്തവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി രണ്ടു വിളക്കുതിരയിട്ടിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്.

വളരെ ശുഭകരമായ വരുന്നത് ജീവിതത്തെ സമ്പാദ്യവും ചേരുന്നതിന് ഇത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും കരിന്തിരി കത്താൻ ഇടവരുത്തരുത്. പരുന്തൊരു കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ സങ്കടവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വളരെയേറെ ദോഷമാണ് കരിന്തിരി കത്തുന്നത്. വിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിളക്ക് നിറയെ എണ്ണ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെതന്നെ.

   

പിറ്റേദിവസം കത്തിച്ച കത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല.. കത്തിച്ച തിരികൾ ഒരിക്കലും കത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല വലിച്ചെറിയാനും പാടുള്ളതല്ല. എപ്പോഴും അത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നുപ്രാവശ്യമെങ്കിലും തിരി കെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സൂക്ഷിക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *