പഴനി മുരുകൻ എങ്ങനെയാണ് ആ മലയുടെ മുകളിൽ വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഐഹിത്യം

   

പഴനിയിലുള്ള പഴനി മുരുകൻ ക്ഷേത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ശ്രീമുരുകന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ആയതിനാൽ രണ്ടാമത് പാടി ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നപേരിൽ ഭഗവാൻ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രസിദ്ധനാണ്. അറിവിന്റെ പഴം എന്ന അർത്ഥമുള്ള ജ്ഞാന പഴത്തിൽ നിന്നാണ് പഴനി എന്ന രൂപം കൊണ്ടത്.

   

നവ പാഷാണങ്ങൾ എന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഔഷധക്കൂട്ട് ചേർന്നാണ് മുരുക സ്വാമിയുടെ ആ ഒരു പ്രതിമ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഐതിഹ്യം ഒരിക്കൽ പരമശിവന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കൈലാസ പർവതം സന്ദർശിച്ചു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അമൃതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണ്. ആ ഭഗവാനെ ആ ഒരു പഴം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് തന്റെ പുത്രന്മാരായ ഗണപതിക്കും ഒരുങ്ങനം കൊടുക്കാൻ.

തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആ പഴം മുറിക്കാൻ നിന്ന സമയത്ത് നാരദമഹർഷി അത് തടഞ്ഞു വളരെയേറെ പവിത്രമായ പഴമാണ് അതെന്നും അത് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം പോകും എന്നും പറഞ്ഞു. തന്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധി കൂടിയ ആ മകന് ഈ പഴം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മത്സരത്തിനായി രണ്ടു മക്കളും തയ്യാറായി.

   

ബുദ്ധി കൂടുതൽ ആർക്കാണെന്ന് അറിയാൻ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ മുരുകൻ തന്റെ വാഹനമായ മയിൽ വാഹനം എടുത്തു കൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റാനായി പോയി പരമശിവൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആദ്യം ലോകം ചുറ്റി വരുന്നത് അവർക്കാണ് ഈ പഴം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *