വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്

   

വീഡിയോ വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാറാനുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂണോളം കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഇതൊന്നു മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒലിവോയിൽ ആണ് ഒലിവോയിൽ എല്ലാ നോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ഒലിവോയിൽ നിന്ന് പകരം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം.

   

കേട്ടോ അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി. നമ്മൾ ഇതിനുമുമ്പ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കൺട്രോൾ ആവാനുള്ള കുറച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവരും കയ്യിലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തത്.

   

കൂടുതലും നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്.

   

അതുപോലെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടർച്ചയായി നിന്നുകൊണ്ട് ജോലിചെയ്യുന്നവരിൽ ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞ രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വെരിക്കോസ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Tips For Happy Life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *