ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

   

കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആൾക്കാരെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്ന രോഗം പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭക്ഷണ കാതം പലതരത്തിലുണ്ടാവും അതില് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ. ഒരു മിനിറ്റിൽ 36 ലക്ഷം ദശകൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തനം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്.

   

സ്റ്റോക്ക് എന്നുപറഞ്ഞാൽ എന്തു പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാതാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് വ്യായാമമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

   

ഭക്ഷണം നിയന്ത്രണത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതും തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലാതാക്കി രക്തസമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. സാധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്.

   

മുഖം ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൈകൾ പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സഹായം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *