മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്തവർ ചെയ്യേണ്ടത്

   

കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളും അതേപോലെതന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ നഖം പല്ല് ഈ പല കാര്യങ്ങളുടെ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം വരുന്നത്.

   

കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് കാരണമാണ് നമുക്ക് മുട്ടുവേദന അതുപോലെതന്നെ ജോയിന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നത. മാത്രമല്ല നമുക്ക് അഭാവം മാത്രമല്ല ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് മറിച്ച് മഗ്നീഷ്യം സിംഗ് എന്നിവയുടെ ആവശ്യവും നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഗുളികകൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മാത്രമല്ല അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും.


കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സിങ്കും എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്കറികളും മുട്ട തുടങ്ങിയ നിരവധി ഭാഷണം പദാർത്ഥങ്ങളിലാണ് ഇവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ ഇവയെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലുകളുടെയും.

   

മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഈ കാൽസ്യം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ നമുക്ക് ആണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇവ മെഡിസിൻ മാത്രം പോരാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കൂടെ കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യ തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Healthy Dr

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *