വയറിളക്കം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നത്

   

പിടിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് അധികമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഈ വയറിളക്കം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് ജാതിക്കയാണ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ട എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന.

   

ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ പകുതി അത്രയും മതിയാകും കേട്ടോ അത്രയും മതിയാവും അതെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പൊടിച്ചു വച്ചേക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ആണ് വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ തേനും കൂടി എടുത്തതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഏലക്കത്തയും.

   

അതുപോലെതന്നെ ജാതിക്കയുടെ പൊടിയും നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ. അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചൂടുവെള്ളം നാലോ അഞ്ചോ സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം മതിയാകും അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊന്നും കലക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമില്ല മാത്രം.

   

വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളവും ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന മരുന്നു കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ തവണ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Home tips by Pravi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *