നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിന് താളപ്പിഴകളുണ്ടോ

   

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് ഹൃദയമിടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി ചിലർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ആവുകയും തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഇൻജെക്ഷൻ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ സാധാരണ ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പതിവ് എന്നാൽ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ.

   

തന്നെ സ്വാഭാവികമായി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഹൃദയമിടിപ്പിനെ പ്രധാനമായും കാരണമായിരുന്നത് അതുപോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മരുന്ന്. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും മരുന്നുകളും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്.

   

അതിനാൽ നമുക്ക് ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്ന ഒരു സഹായം ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വൈദ്യസഹായം തേടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ മടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാരണവുമില്ല. മരുന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൃദയം ഉള്ള തൽക്കാലികം ഉള്ള ഒരു ചികിത്സ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഇതിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളോ ചികിത്സകളോ ലഭ്യമല്ല.

   

ജീവിതകാലം മൊത്തം മരുന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ താളുകൾക്ക് അതായത് ഇതിന്റെ ഹൃദയ ആവശ്യമുണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *