ഈ ഒരു സാധനം മാത്രമതി മുഖത്തെ കരിമംഗലം മാറാൻ

   

എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് കരിമംഗലം കരിമംഗലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മുഖക്കുരു വന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം വിഷമമാണ് കരിമംഗലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ മുഖത്ത് വൃത്തിഹീനമായി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി പല ഡോക്ടർമാരെയും സമീപിക്കാൻ പലരുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തു എടുക്കാവുന്ന ഒരു റെമഡി ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിനക്ക് കരിമംഗലം ഇല്ലാതാകും.

   

ഇത് പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് വരുന്നത് ചിലർക്ക് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് കരിമംഗലം വരുന്നതായി കാണാം. അതേപോലെതന്നെ ഒരു പ്രായം ചെന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇത് കണ്ണിന് താഴെയായി കവിളിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും ഇത് . അതേപോലെതന്നെ ചിലർക്ക് മെൻസസ് ഒക്കെ ആവുന്നതിനു മുൻപ് ഈ കരിമംഗലം വരുന്നതായിട്ട് കാണാം.

   

അതേപോലെതന്നെ തടിയുള്ള ആളുകളിലെ പിന്നെ വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നവരുടെ മുഖത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഫേസിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഹോർമോണിൽ വ്യത്യാസം അതേപോലെതന്നെ മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ മുഖത്ത് കരിമംഗലം പോലെയുള്ളത് വരാൻ ആയിട്ട് കാരണം. തുടക്കക്കാരൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് സ്ക്രബ് ചെയ്തു.

   

ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫെയ്സിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഉരുളക്കിന്റെ അല്പഭാഗവും ഒരു സ്പൂൺ പാലും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം മുഖത്ത് നന്നായി ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തെ കരിമ്പംഗലം തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും. തുടർന്നറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Diyoos Happy world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *