കറുത്ത ചുണ്ടുകൾ നല്ല രീതിയിൽ വെളുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

   

ജന്മനാ ശീലങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അറിയാതെ തന്നെ കറുത്തു പോകുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ചുണ്ടിന്റെ കറുപ്പുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉള്ള ഒരു ഘടകം എന്നു പറയുന്നത് അമിതമായ സൺ എക്സ്പോർഷറാണ് നമ്മുടെ മുഖം മാത്രമേ എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വെയിലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള യുഎഇ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ വ്യത്യാസം.

   

വരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള എല്ലാ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ കുറച്ചെങ്കിലും പുകവലിക്കുന്ന ശീലം ഒരുപാട് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുകവലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്ഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

   

ഇപ്പോൾ പുരുഷനായാലും സ്ത്രീകളായാലും ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. വളരെയധികം വറ്റിവരണ്ടുന്ന ചുണ്ടന് ഭയങ്കര കൈയിലുള്ള ഒരു പൊടികൈയാണ് നമ്മൾ ആരും അറിയാതെ നാക്ക് കൊണ്ട് ചുണ്ട് വായ്പ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും തന്നെ നാക്ക് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

ഇന്ന് ഒരുപാട് ക്രീമുകൾ ചുണ്ടിൽ തേക്കാൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ലത് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് ചുണ്ടിൽ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്ററൈസർ ആവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *