ക്ഷീണം അലസത എന്നിവ പമ്പകടക്കാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

   

നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം തലകറക്കം അതുപോലെ തന്നെ അലസത ഇവയെല്ലാം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ്. നമ്മുടെ കുടലിനു ഉണ്ടാകുന്ന ലീക്കേജ് അതായത് നമുക്ക് അമിതമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ.

   

ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക്.

   

ഈ രാജ്യത്ത് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ താല്പര്യ ഇല്ലായ്മ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ കാരണമായ ഒന്നാണ്. പ്രശ്നം കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധശക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡാമേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഹാഷിം ഓട്ടോ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് മൂഡ് സീൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

   

എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ വയറിലെ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *