ഒരുപാട് വർഷത്തെ കഥകളുണ്ട് ഈ ചിരിക്കു പിന്നിൽ

   

ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ടിസി തന്നെ കുടുംബത്തെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത്. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രായം ഒരുപാട് മുൻപോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് താഴെയുള്ളവർക്കൊന്നും വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവളുടെ അനിയത്തിയുടെ വിവാഹവും.

   

അതിനിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അന്ന് ടെസിയുടെ ഓഫീസിലെ വെറും പ്യൂണാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജോഷു ആണ് പെണ്ണുകാണാനായി വന്നത്. ജോഷ്വാ എല്ലാം മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന ശീലമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പെണ്ണുകാണാൻ വന്നപ്പോൾ ജോഷ്വായോട് സംസാരിക്കുന്ന മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നതിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന റാങ്കിലുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടല്ല അവൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായത്.

പ്രായം ഒരുപാട് മുതിർന്നു പോയതു കൊണ്ടായിരിക്കാം. നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്ന ടിസി ഇന്ന് ഒരു നല്ല നിലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ചെറുക്കന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ച് ടെസിയുടെ താഴെയുള്ളവർ അവഗണിച്ച് സംസാരിച്ചു എങ്കിലും അവൻ ഒട്ടും തളർന്നില്ല. താഴെയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇത്രയും നാൾ ജോലി ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യം അതേ എന്ന് മറുപടി തന്നു. എന്നാൽ അതിലെ പകുതിയും വേസ്റ്റ് ആയി എന്നായിരുന്നു പിന്നത്തെ മറുപടി.

   

എന്തേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം മുഖത്ത് വന്നത്. പഠിപ്പിച്ച പണം ചെലവാക്കി എന്നല്ലാതെ ഒരു ജോലിക്കും പോകാതെ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് അനിയനും അനിയത്തിയും ആണല്ലോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ പണം വേസ്റ്റ് ആയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.