സ്ട്രോക്ക് ശരീരം കാണിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ

   

സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം പ്രായമായ ഒരു പ്രധാന അസുഖമാണ്. സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്കിനും ക്യാൻസറിനെയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രധാന കാരണമായി വരുന്നത് രക്ത ബ്ലോക്കുകളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് വന്നതിനും പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമായി വരുന്നത് പ്രധാനമായും.

   

ഉള്ള നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം അതുപോലെതന്നെ വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണകാര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം അധികം കഴിക്കുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണം ആകുന്നു നമ്മുടെ രക്ത ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ കൊഴുപ്പ് കൂടുകയും.

   

രക്തത്തിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒഴുകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലേക്കുള്ള ഇതുപോലെ കോഴിക്കോട് തുടർന്ന്കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോവാൻ ആയിട്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാതെയും വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് എന്ന്.

   

പറയുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു കൂടുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വ്യായാമമുറകളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമില്ലാതാക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *