യൂറിക്കാസിഡ് ഇല്ലാതാക്കാൻ കുടിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രിങ്ക്

   

ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം യൂറിക്കാസിഡ് ഉള്ളവര് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് 100% ഒരു കാര്യമാണ് അവരെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മൂലം ഒക്കെ സഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

   

ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ ഉള്ള ഒരു ചേരുകയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഒക്കെ വളർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേയുള്ളൂ. കഴുകിയിട്ട് വേണം നമ്മള് എടുക്കാനായിട്ടു ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൊലിയെത്തുന്നതിനുമുമ്പ്.

   

തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം തൊലി ചെത്താനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷണം പപ്പാ ഞാൻ അരിഞ്ഞു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിലെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തഴുതാമ ഇലയും അതേപോലെതന്നെ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെറും വയറ്റിൽ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

   

ആഹാരത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പായിട്ട് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷവും കഴിക്കുക ശേഷം കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഇതൊരു പത്ത് ദിവസം കഴിച്ചതിനുശേഷം യൂറിക് ആസിഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്ക്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Tips For Happy Life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *