മാസം തികയാതെ പുറത്തേക്ക് വന്ന ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

   

സാധാരണയായി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിച്ച പ്രസവിക്കുന്നതിന് ഒൻപത് മാസവും ഒൻപത് ദിവസവും വേണ്ടിവരും എന്നാണ് പറയപ്പെടാറുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ഒരു അസാധാരണ ജന്മം തന്നെ എന്ന് പറയാനാകും. കാരണം ശ്വാസകോശം പോലും പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്താത്ത അഞ്ചാം മാസത്തിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഗർഭ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്.

   

വെറും അഞ്ച് മാസം മാത്രം പ്രായമായ ആ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റവും അധികം ശുശ്രൂഷകളും മറ്റുമായി ആശുപത്രിയും അധികൃതരും ഒരുപോലെ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ആ കുഞ്ഞ് ജീവനോടെ കാണുന്നത്. പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും ആ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് നേരിടാനുള്ള ശക്തിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പോലും പതറിപ്പോയ നിമിഷങ്ങളിൽ ആ കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ തിരിച്ചുവരികയാണ് ഉണ്ടായത്. അഞ്ചുമാസം മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ വലിപ്പം പൂർണമായും വളർന്നിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും അധികം നേരിടേണ്ടി വന്ന ചലഞ്ച്. നേരത്തെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ ശ്വാസം.

   

എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. പ്രതിഷേധമായി വന്നാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ എടുക്കുമോ എന്ന് പോലും ഡോക്ടർമാർ സംശയിച്ചു. എങ്കിലും ഒട്ടും പ്രയാസപ്പെടാതെ തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നതും ഒരു മികവ് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ അഞ്ചുവയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് . തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.