മുട്ടു വേദനയുള്ളവർ ദിവസവും ഈ ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

   

കാൽമുട്ട് വേദന ഇപ്പോൾ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ തന്നെ ഒരുവിധം ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കാൽമുട്ട് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽമുട്ട് വേദന വരുന്നത് പ്രധാനമായി രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് മൂലം മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് മൂലമാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ചു എക്സസൈസുകൾ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.

   

നമ്മുടെ കാൽമുട്ട് ജോയിന്റ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം. 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള ആളുകളുടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുട്ട് വേദനയും വേദനയും കാണാറുണ്ട്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ടും ജോഗിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എക്സർസൈസുകൾ.


ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതുപോലെത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു വലിയ എടുക്കാം ഇതുപോലെത്തെ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ടവൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളില് നിങ്ങള് വെക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആക്കാം.

   

ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കാലിന്റെ തൊഴയുടെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള തലയണമടിക്കി വയ്ക്കുക ശേഷം. ഏത് കാലിനാണോ വേദന ആ കാലം ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് പൊക്കി പിടിച്ചതിനു ശേഷം ആ കാലിന്റെ വിരലുകൾ ബാക്കിലേക്ക് ഏറ്റവും മടക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Healthy Dr

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *