ഹാർട്ടിലെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ ഈ ഒറ്റ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി

   

ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് അലിയിച്ച് കളയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൂട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ചെലവും അതുപോലെതന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ്നെയും കണ്ട് നമ്മൾ വരടെ ടെൻഷനോട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ടിലെ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് നോക്കുക. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ടെൻഷനോ അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ കാണാനായിട്ടുള്ള ചെലവും മറ്റൊന്നും.

   

തന്നെ ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ മാറി നോർമൽ ആയി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പോമോഗ്രന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാതളനാരങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുക. ഇത് വെറും വയറ്റിൽ എല്ലാദിവസം രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി ശുദ്ധീകരിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ രക്തം ശരീരത്തിൽ വയ്ക്കാനും നല്ലതാണ്.

   

വെറും വയറ്റിൽ അല്പം ചെറു ചൂടുവെള്ളവും നാരങ്ങയും കഴിച്ചതിനുശേഷം ഇത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. അതേപോലെതന്നെ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന രക്തക്കുറവ് പ്രായമായ രക്തക്കുറവ് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വേണ്ട അയയ്ക്കണം അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട.

   

ബ്ലഡിനെ വേണ്ട നല്ല രീതിയിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഇത് കഴിക്കുന്നവരുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ചുപൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ കുറിക്കുകയായിരിക്കും വളരെയധികം നല്ലത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. Video credit : Kairali Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *