ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇനി ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

   

ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നുമില്ല ശാരീരികമായി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നതും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. 75 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് 25 വയസ്സ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം കിട്ടണമെന്ന് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

   

എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ 25 വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കമുന്തിരി കഴിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞപോലെ നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടുന്നതാണ്. ഡെയിലി ഉണക്കമുന്തിരി തലേദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് കഴിക്കുകയോ അല്ലാതെ കഴിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ അസുഖങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ കാൽമുട്ട് വേദന ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ എല്ലാം തന്നെ മാറി കിട്ടുന്നതാണ്.

https://youtu.be/pnPPOwi_69g

   

ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ജീവിതം എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ. എന്നാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മറന്നു പോയി എന്ന് പറയാൻ.

   

തലേദിവസം മുന്തിരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ വളരെ ഒട്ടേറെയാണ്. മുന്തിരി മാത്രമല്ല മുന്തിരി ഇട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Malayali Friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *