ഫെസ്റ്റിലാ തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ

   

നമ്മുടെ ഒരുവിധം ആളുകള് എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ഫെസ്റ്റിലാ . സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിനടുത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്.

   

അതാണ് നമുക്ക് തടിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മലം പോകുന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മലദ്വാരത്തിന്റെ ആ സെയിം ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ആയിരിക്കും. ഇതുവരെ ഇച്ചിരി മാറിയങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കല്ലും നമുക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി പൊട്ടുന്നത് വരെ ഭീഷണി നല്ല അസ്വസ്ഥത ആയിരിക്കും.

   

അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചവരെ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നരുപാട് രക്തം അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പോവാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് പേഷ്യന്റിന് മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

   

ചിലവ് വിചാരിക്കും ഇത് പൈൽസിന്റെ ആകും എന്ന് എന്നാൽ ചിലത് പൈൽസിന്റെ അല്ല മറിച്ച് ഫെസ്റ്റില് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ആണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. തുടർന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *