ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇനി ഇതുകൂടി ചെയ്താൽ ഫലസിദ്ധി ഉറപ്പ്

   

വല്ലാതെ മനസ്സ് ഭഗവാനെ കാണണം ഭഗവതിയെ കാണണം എന്ന് തുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയത്ത്. അതുമല്ല നമുക്ക് മനസ്സ് സമാധാനമായിട്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് നിമിഷം ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അറിയാം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉപദൈവങ്ങളെയൊക്കെ തൊഴുത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രധാന ദേവനിലേക്ക് വന്ന് പ്രധാന ദേവന പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു.

   

അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂലമന്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനെ ലഭിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ മടങ്ങി പോരാറുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രധാന ദേവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുന്നിലായി ഒരു പീഡ പോലെ അതിൽ പ്രധാന ദേവന്റെ വാഹനവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദിയാണ് അവിടെ വാഹനമായിട്ടുള്ളത്.

   

ഈ വാഹനങ്ങളോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലസിദ്ധിക്കുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹനാഥന്റെ കാര്യക്കാരനോട് കൂടി കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഓർമിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നു സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന്.

   

പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ട്ട ആയിട്ടുള്ള ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തോട് കൂടി പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *