ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റി ലിവർ ഇല്ലാതാക്കാം

   

ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബോഡിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവം ആണ് കരൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഈ കരളിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കരൾ തന്നെ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കരളും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരുപാട് വൈകിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാതെ പോകും നമ്മൾക്ക് ഇടയിൽ കാണുന്ന.

   

ഈ ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ മറ്റൊരു സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് വേദനയോ മറ്റു സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയിച്ചു തരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ബേസിന് നമ്മൾ ഒരു സ്കാനിങ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത്.

   

ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ട് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ കാണിക്കാം തലവേദന അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ ഒരു ദഹന ബുദ്ധിമുട്ട. ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ചു ലക്ഷണങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

   

നമ്മുടെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് രണ്ടാം സ്റ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Convo Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *