വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പല്ലിന് ഭംഗി കൂട്ടാo

   

ദന്തസംരക്ഷണം ഒരു വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. കാരണം മുഖ സംരക്ഷണം പോലെ തന്നെയാണ് ദന്ത സംരക്ഷണവും. നല്ല ഒരു പുഞ്ചിരിക്ക് എപ്പോഴും ദന്ത സമരക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ പലരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർ തന്നെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒക്കെ പോയി പല്ലിന്റെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകളും മഞ്ഞക്കറിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റുകയും പണം ചെലവഴിക്കാറുമുണ്ട്.

   

എന്നാൽ ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു ടിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ബന്ധു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. മുഖ സംരക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ കേശ സംരക്ഷണം.

   

പിന്നെ വേണ്ടിയുള്ള സംരക്ഷണം ഇതിനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. തൊക്ക് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ മറ്റേ സ്റ്റോക്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറ്. അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ദന്തസംരക്ഷണത്തിലെ വെളിച്ചെണ്ണ പ്രധാന പങ്കു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു പല്ലിലെ നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുക.

   

പല്ലിലെ കറയും മറ്റും എല്ലാം പോയി പല്ല് നല്ല നീറ്റ് ആവുകയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പല്ല് ആവുകയും ചെയ്യും. പല്ലിന് മാത്രമല്ല മോണയ്ക്കും വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. Video Credit : Malayali Corner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *