തൈറോയ്ഡ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും

   

പോപ്പുലേഷൻ ഒക്കെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫുഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയും. സാധനങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ അളവും കുറവുള്ളോടത്തും ഒക്കെ വളരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഏരിയയിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളും. എത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം മറ്റേത് കുറച്ച് മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്.

   

മഴ നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാനൊരു മൂന്ന് ഗ്രേഡ് നമ്മൾ തൊട്ടു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് അറിയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒന്ന് പിന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്നും പിന്നെ ഒത്തിരി വലുത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ജോയിൻ പെയിനുകളും.

   

അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിനകത്ത് കയറി വരാൻ പലർക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അഡ്രസ് സ്കാൻ നോക്കാം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ഏതേലും മഴ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും കൂടുതൽ.

   

ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്ന ഐഡി ചെയ്യുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്കാൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോ ഓട്ടോമൻസും കൂടി കയറി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *