ഉലുവ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല മാറ്റങ്ങൾ

   

ഉലുവ തടയാത്ത രോഗങ്ങൾ അപൂർവ്വം മാത്രം. 35 ഗ്രാം ഉലുവ ദിവസേന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഷുഗർ ബിപി രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനേകം രോഗങ്ങൾ നിശേഷം മാറ്റാനും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും സാധിക്കും. പ്രായം കൂടുന്തോറും ശരീരം ദുർബലമാകുന്നതും രോഗങ്ങൾ കൂടുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥികളുടെയും പ്രവർത്തനംഷയിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

   

ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് രോഗപ്രതിരോധശേഷിയും ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും നിലനിർത്തുന്നത് പ്രായമായാലും ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത സ്വാഭാവികമായി നിലനിർത്തുവാൻ നല്ല പ്രതിവിധിയില്ല. പ്രായം ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നു ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ നന്നായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രായംമൂലം ചർമ്മത്തിന്റെ ചുളിവ്.

   

വരുന്നത്ര.ക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഇൻ സലീം രക്തസംക്രമണം സ്വാഭാവികമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ട തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉലുവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ലൈംഗിക ആരോഗ്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നിവ വളരെ ഭംഗിയായി ഉലുവ നിർവഹിക്കുന്നു. രാവിലെ ഉലുവ വേർതിരിച്ചു കളഞ്ഞശേഷം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അളവിൽ.

   

ഉലുവയും ചേർത്ത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മധുരവും ചേർത്ത് കഴിക്കുക. തണുത്തിട്ട് കഴിക്കരുത് ആവശ്യത്തിനുമാത്രം ഉണ്ടാക്കുക വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയാവും മൂന്നുമാസം ഇടവിട്ട് ഒരു മാസം കഴിക്കുക പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഗുണങ്ങൾ ഉലുവയ്ക്ക് ഉണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. Video credit : MALAYALAM TASTY WORLD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *