മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഇനി ഇത് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി

   

ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഓടുന്നത് തന്നെ. ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. വിവാഹം നടക്കണമെന്നായിരിക്കും ചിലർക്ക് സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കു.

   

അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക വിചാരിച്ചതിനു ശേഷം വിചാരിച്ചു രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹം എത്തിനിൽക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെത്തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക രണ്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ഒരു നാല് ഇലകൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അട്ട്രാക്ഷൻ തോന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്ന ആ നാല് ഇലകളിൽ ഒരില നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

   

തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇല കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ആ ആഗ്രഹം. ആ ഇല തെരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രകാരം തൊടുകുരു ശാസ്ത്രം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് തുളസിയിലയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇല തുളസിയിലയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തുളസി എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രതീകമാണ്.

   

ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും. പക്ഷേ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉടനെ നടക്കുന്ന ചിന്ത വേണ്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പിന്മാറരുത് തുടർച്ചയായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *