സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങിയ 16 പെൺകുട്ടികളും ഒരേസമയം ഗർഭിണികൾ. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിയെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും.

   

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങിയ 16 പെൺകുട്ടികളും ഒരേ സമയം ഗർഭിണികൾ ആയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്.

   

ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി 16 പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺ സുഹൃത്തും ചെന്നതായിരുന്നു വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവർക്ക് സിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഉടനെ അവർ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവരോടൊപ്പം ആ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളും ഇറങ്ങിയിരുന്നു.അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൺകുട്ടിയും ഇറങ്ങി അതിനിടയിൽ ആയിരുന്നു ആൺകുട്ടിക്ക് സ്ഖലനം സംഭവിച്ചത് അതോടുകൂടി.

അവന്റെ ഭീഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു.അതോടെ അവർ ഗർഭിണികളുമായി ചെറുപ്പക്കാരനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അവൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഡോക്ടർമാരെ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം അവർ പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

വളരെ ശക്തമായിരുന്ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും സാധിച്ചത്. ഡോക്ടർമാർ പോലും ഞെട്ടിപ്പോരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത് കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇത് വളരെയധികം വൈറൽ ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു വാർത്ത ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ അമ്പരപ്പ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ട്.