രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് മുഖത്ത് തേച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായും റിസൾട്ട് കിട്ടും

   

ഒരു ബീറ്റ് റൂട്ട് നൈറ്റ് ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലക്കാനും അതുപോലെ ചുളിവുകൾ ഒക്കെ മാറാനും മുഖക്കുരു മാറാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണിത്. ഇതു തയ്യാറാക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണ് ആവശ്യം മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് അല്പം മാത്രം മതി അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബീറ്റ്റൂരിന്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിനു.

   

ശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് തരുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീട്രൂട്ടിലെ ജ്യൂസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മൊത്തം വയ്ക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജ്യൂസ് ഒരു ബൗളിലേക്ക്.

   

മാറ്റാവുന്നതാണ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വയ്ക്കണമെന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് കൈകൊണ്ടുതന്നെ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്യൂസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ജ്യൂസ് മാറ്റിവെച്ച ശേഷം മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഫേസ് ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അലോവേര ജെല്ല് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

   

അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഓളം തേനും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെതന്നെ അലോവേരയും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Kairali Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *