ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊന്നു കഴിച്ചു നോക്കൂ ശരീരത്തിലെ വേദനകൾ നീർക്കെട്ട് ഒക്കെ പോകുന്നതാണ്

   

ശരീര വേദനകൾ അതായത് പുറം വേദന കഴുത്ത് വേദന കാലി വേദന മുട്ടുവേദന അങ്ങനെ കണ്ട മിക്ക വേദനകൾക്കുമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മരുന്ന് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പാല് കാത്മ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പാലുകാച്ചി അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

   

അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അതിനുമുമ്പ് ഇട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാല് പിരിയുന്നതായിരിക്കും. അതിനാൽ എപ്പോഴും പാളിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മൾ. ഇഞ്ചി ഇടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെതന്നെ നമ്മള് പാല് തിളച്ചതിനു ശേഷം.

   

നല്ല രീതിയിൽ ഇഞ്ചി ചതച്ച് ഇട്ടു കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ തളിപ്പിച്ച് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ പാൽ അതായത് ഇഞ്ചി മാറ്റി നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെതന്നെ പാലിൽ പഞ്ചസാരയോ അതുപോലെ മറ്റൊന്നും.

   

ചേർക്കാൻ തന്നെ പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ നീർക്കെട്ട് തുടങ്ങിയവ പോവാനായിട്ട് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. VIdeo credit : Malayali Corner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *