വെരിക്കോസ് വെയിൻ ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

   

വെരിക്കോസ് വെയിൻ സംബന്ധിച്ച ഒരുപാട് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേദനയും അതുപോലെതന്നെ വേദന ഇല്ലാത്ത പെരിക്കോസ് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ കാണാവുന്ന അസുഖമാണ് അല്ലാതെ വേരിക്കോസ് വെയിൻ പുറത്തേക്കു കാണാതെ തന്നെ ഉള്ളത് കൂടുതലും എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക വെരി കോഴ്സ് ആണോ.

   

എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അതേപോലെതന്നെ ചികിത്സാരീതികളും ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഡോക്ടർസിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പറയുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ലക്ഷണവും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.

   

എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുകയും പറയുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വെരിക്കോസിന്റേതായ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. പൈൽസ് എന്നു പറയുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കാരണം അത് ഞരമ്പ് തടിച്ചുണ്ടാകുന്ന.

   

ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ നമുക്ക് ആലുവയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ കാണുന്നതും വേരിക്കോസ് വെയിൻ സംബന്ധമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നല്ല രീതിയിലുള്ള കഴപ്പ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *