ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പാലിൽ ഇത് ചേർത്ത് കഴിച്ചു നോക്കൂ

   

നല്ലൊരു മരുന്ന് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടില്ല ഇതു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പാലൊന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലാതെ പിരിഞ്ഞു പോകും.

   

ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്നു കാച്ചി എടുക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചേർത്തു കൊടുക്കാം അതിൽ ഇറങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞുപോയ ഒരു രീതിയിലും. ക്ലാസിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കരയും.

   

കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മള് കുടിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വേദനകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരാഴ്ച കുടിക്കണം ഒരാഴ്ച കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുടിക്കാം.

   

വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടും. പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തുകൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ചേർത്തുകൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Malayali Corner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *