വയറ് സംബന്ധമായ ഏത് പ്രശ്നവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി ഇതുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി

   

ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വൈറസ് സംബന്ധമായ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിലിപ്പിനോ പടമാണ് ഫിലിപ്പിനോ പഴമില്ല ചെറുപുഴ 0ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കദളിപ്പാഴം ആയാലോ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാവുന്നതാണ്.

   

അത് നല്ല രീതിയില് മൂന്നാല് കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക കൂടി ചേർത്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ ഇത് ആളുകൾക്ക് പഴവും സാധനവും മാത്രമുള്ള ചെയ്യാതെ ഇത് പറയുന്ന രീതിയിൽ.

https://youtu.be/ZB3HfVLNuyo

   

നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംബന്ധമായതും അതുപോലെ വൈറസ് സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഈ അടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പഴവും ഏലക്കായും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ക്ലാസിലേക്ക് മാറ്റി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ.

   

1 ടേബിൾസ്പൂൺ നല്ല ശുദ്ധമായ തേൻ തന്നെ വേണം എടുക്കാൻ ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഡെയിലി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദഹനസംബന്ധമായതും അതുപോലെ തന്നെ വയർ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Malayali Friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *