കണ്ണിനെ ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് നിറം ഇല്ലാതാകാനായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ

   

കണ്ണന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് നിറം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് നിറം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണിനു ചുറ്റും വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇന്നത്തെ തലമുറ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ടിവി കാണുന്ന ആളുകൾ മൊബൈൽ കാണുന്ന.

   

കൂടുതൽ ആയിട്ട് വായന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെയാണ് കണ്ണിനു ചുറ്റും കൂടുതൽ കാണുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പോകാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആരും.

   

തന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാം എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് കുക്കുംബർ ഒക്കെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും വയ്ക്കാം.

   

അതുപോലെതന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡാ അല്പം ചൂട് വെള്ളം കുടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെതന്നെ അല്പം ചൂടുവെള്ളം കോട്ടൺ പഞ്ഞിയിൽ മുക്കിയതിനു ശേഷം ആ കണ്ണിനു ചുറ്റും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Malayalam Health Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *