കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് വധുവിനോട് വരൻ ചെയ്തത് കണ്ട് ഞെട്ടി നാട്ടുകാർ

   

എന്റെ വിവാഹമാണ് പുലർച്ച ആവുന്നതേയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തെ കൊതിയോടെ നോക്കി നിന്നു ഒരുപക്ഷേ ഈ വീട്ടിലെ അവസാനത്തെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രഭാതം. നാളെ മുതൽ ഒപ്പം ഒരാൾ. മറ്റൊരു വീട് ജീവിതം സന്തോഷമാവുകയാണ്. ഇവിടെ എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഏതാണ് ഞാൻ ഒരു മാസമേ ആയുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഊട്ടിയിലെ ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ വിട്ട് എന്നെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് അഞ്ച് വയസ്സാണ്.

   

എനിക്കായി പ്രത്യേക ഇഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പട്ടാള ചിറ്റകളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഭരണമാണ് അവിടെ അതിനാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബോർഡിനെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ ആയി എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിനുള്ള അനുവാദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പട്ടാളത്തിൽ ചേരാനായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറെയും ഇഷ്ടം എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവേ പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് എന്നാൽ അമ്മ പറയുന്നത് മുത്തശ്ശൻ പട്ടാളത്തിൽ ആയത് കാരണമായിരിക്കും നിനക്ക് പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹവും വന്നത് എന്നാണ്. കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കപ്പാടുകൾ ആയി ബ്യൂട്ടീഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളും വന്നു.

   

മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിലാണ് വന്നത്. ഇത്രയൊന്നും മേക്കപ്പ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് തിരിച്ച് മറുപടി കിട്ടിയത്. ഒരുക്കവും ചമയപ്പാടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാൽ ചെക്കൻ എത്തിയിട്ട് മതി എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടര് അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ആ കാര്യം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Mallu Stories

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *