നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

   

ഒരു രോഗമാണ് കാൻസർ ഇതിനെപ്പറ്റി പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്യാൻസർ യാതൊരു കാരണവശാലും ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു ശതമാനം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ക്യാൻസർ പൂർണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും.

   

വർഷങ്ങളോളം രോഗിക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിതം പങ്കിടുന്നതിനും ഉള്ള അവസരം സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായി നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ടാംഘട്ടത്തിലും മൂന്നാംഘട്ടത്തിലും നാലാം ഘട്ടത്തിലും ആണ് ഇതിന് ഒരു അറുതി വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ബോധവൽക്കരണമാണ് എന്താണ് ഈ ക്യാൻസർ അതിന്റെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ക്യാൻസർ.

   

ഏത് അവയവങ്ങളിലും വരാം ഒരേ അവയവത്തിൽ തന്നെ ക്യാൻസറുകൾ വരാം ഇതിന്റെയൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ വ്രണം അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ ഒരു തടിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി ഒന്നും കാണാത്ത പോലും കഴുത്തിലെ മുഴകളായിട്ട് അതായത് അസുഖം കഴുത്തിലുള്ള.

   

കടകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു മുഴകൾ ആയിട്ട് കണ്ടു വരാറുണ്ട് തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണം ശബ്ദമടപ്പ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വരും തൊണ്ടയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ശബ്ദം വരും പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *