വെള്ളം കുടിച്ചാലും തൈറോഡ് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

കാലഘട്ടമാണ് എങ്കിലും ഹോർമോൺപരമായ സവിശേഷതകൾ കാരണം തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാഡിന്റെ അമിത പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് ഹൈപ്പർഡനും വഴിയൊരുക്കും ഭക്ഷണം ജീവിതശൈലി തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും.

   

നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പലർക്കും ഇത് കൃത്യമായി അറിയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും പ്രത്യേകിച്ച് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത്.

   

എങ്കിലും തീർച്ചയായും തന്നെ ക്യാൻസർ പോലെ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കുടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നം വരാനായിട്ട് കൂടുതൽ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതേപോലെതന്നെ തൈറോടുള്ള ആളുകള് സോയ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാര്യമല്ല കാരണം സ്വയം കൂടുതലും പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

അതേപോലെതന്നെ ക്യാബേജ് സ്ഥലം കഴിക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നം വരുന്നതായി ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളാണ് സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമായും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : EasyHealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *