അസിഡിറ്റിയുള്ള വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

   

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ അസിഡിറ്റി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും വെറുതെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വരെ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പേരുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണങ്ങൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്.

   

എന്നുപറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത വളരെയധികം കൂടുതൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പറഞ്ഞ അതായത്. എച്ച് ഐ ലോറിയുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അസിഡിറ്റി സംബന്ധമായ അസുഖം മാറുന്നതിനും കൂടാനും ഒക്കെ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ആൾക്കാര് പൊതുവേ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല.

   

പക്ഷേ ഒരുപാട് ശരീരത്തിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ കൺവെൻഷനിലെ കൂടെത്തന്നെ ബ്ലോക്ക് മരുന്നുകൾ. നമ്മുടെ എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൃത്യമായ കാരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷമാണ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനുള്ള മെഡിസിൻ.

   

ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലവർക്ക് ഇത് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് . തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *