വയറ്റിൽ കാൻസർ ഉണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിയാവുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

   

അർബുദങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാമെങ്കിൽ കാൻസർ അതായത് വയറിലെ വൻകുടലിലും ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകള് അതാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയി കാണുന്നു വയറൽ ലുവരുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ വരുന്ന കാൻസറുകളും മൂന്നാമതായി കുടലിൽ വരുന്ന കാൻസറുകൾ ആമാശ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ നിരവധി ക്യാൻസറുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളില് വരുന്നത് അത് മുഴകളായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്.

   

അല്ലാതെ വളരെ റെയർ ആയി കാണുന്ന പല മുഴകളുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകൾ പിന്നെ നാളെ വരുന്ന മുഴകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വയറിലെ ക്യാൻസറുകളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വയറിലെ ഓരോ അവയവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും.

   

പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കറുപ്പ് കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുക ചിലർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വയറു വീർത്തു വരുന്നതുപോലെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരെയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പോയി നമുക്ക് അനീമിയ അതുപോലെതന്നെ ക്യാൻസറുകൾ.

   

ഈ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കരളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസറുകള്‍ ആണെങ്കിലും മഴ രൂപത്തിലാണ് പ്രസിഡന്റ് അത് ചിലപ്പോൾ വയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് മഴയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഒരു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാം. തുടർന്നവർ എന്തിനാ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *