ആയുസ്സിന് വരെ ദോഷമാകുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാർ

   

ആത്മാഭിമാനത്തിന് ബന്ധം വരാം വീട് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒരു തിരിഞ്ഞേക്കാം സാമ്പത്തികമായ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാകും വരിക പാരമ്പര്യമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ ജലം അപകടങ്ങൾ വന്ന ചേരുവാൻ വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെ ആകുന്നു അതിനാൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം.

   

നടത്തുകയും ചെയ്യുക കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ പേരിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറുന്ന ഒരു സമയമാണ് ജൂൺ മാസം എന്നാൽ ഇത് നിർവഹിക്കുന്നതിൽ മാനസികങ്ങൾ വർധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാം അതിനാൽ വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാകുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ദർശനം നടത്തുന്നതും അതിവിശേഷം തന്നെ ആകുന്നു.

   

തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായി വന്ന ചേരുന്നത് മുൻപിൻ നോക്കാതെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും തുറന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും ലാഭങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഉദ്യോഗത്തിൽ അല്പം കാലതാമസം വന്നുചേരും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ചേരുവാനും സാധ്യത.

   

വീട്ടിലുള്ള പ്രായമായ വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതും അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇവർക്ക് തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളും വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുകയും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുന്നതും അതിവിശേഷം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *