കൊളസ്ട്രോൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകള് അതേപോലെതന്നെ അലർജികൾ തൈറോയ്ഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറുന്നതിനും അതേപോലെതന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ശരീരത്ത്.

   

ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ അലർജി തൈറോയ്ഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും മുടികൊഴിച്ചില് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും കൊളസ്ട്രോൾ സംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തൈറോയ്ഡും കൂടുമ്പോഴും മുടികൊഴിച്ചിൽ അലർജി തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ തൈറോയ്ഡ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നോർമലായി നിൽക്കുകയും കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനുകളും.

   

ഈ പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ കാരണമായേക്കാം. സാധാരണ നമ്മുടെ ലിവറിന് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഡി ത്രീ യുടെ മൂലമാണ് നമുക്ക് പോരായ്മ ഉണ്ടാകാറ് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതിന് വലിയൊരു കാരണമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചെങ്കിലും മാറാതെ നിൽക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ ഒരുപാട്.

   

ശരീരത്തെ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒക്കെ തന്നെ കാരണം ഫ്ലാറ്റിൽ ഇവരാണ് കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മുഴകളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *