പഴയ തലമുറയ്ക്ക് ഒന്നുമറിയില്ല എന്ന് പുച്ഛിച്ചുതള്ളിയ ന്യൂജൻ പിള്ളേരെ ഇതൊന്നു തീർച്ചയായും കാണുക

   

വയസ്സായവരല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുകൾ കാരണം മുൻപത്തെ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകില്ല വസ്ത്രധാരണം പലരും അവരെ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നാൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. പണ്ടത്തെ ആളുകൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നടക്കുകയോ.

   

അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വാചകം നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പഠിക്കാൻ പഠിച്ച തന്നെ വരുമായിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും തന്നെ. അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പിള്ളേരുടെ കൂടുതൽ മറ്റും പഴയ തലമുറയ്ക്ക് തലമുറയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇന്നത്തെ 60 വയസ്സായാലും യൗവനത്തിനുള്ള സുന്ദരിമാർ തന്നെയാണ്.

എല്ലാവരും അതിനാൽ തന്നെ ഈ ചേച്ചി വളരെ വ്യക്തമായിത്തന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒന്നുമല്ല അത്യാവശ്യ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ചുനേരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും പ്രായമുണ്ടായിരിക്കും മധ്യവയസ്കക്ക്. ഇനി ആരും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ആ തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല എന്നൊന്നും കരുതേണ്ട നിങ്ങളെക്കാൾ.

   

നന്നായി അവർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് കരുതുക മാത്രമല്ല വലിയ ഫാഷനിലും മറ്റും നടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസം അത് വലിയ സംഭവ തന്നെയാണ് അത് മറ്റുള്ളവർ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെറുതെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം പോരാ അത് അനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.